ב"ה

כב שבט - Chof Beis Shvat

 • bsa"d

  DONATE TODAY $470 and get full page AD and 2 tickets to the Dinner

  PARENTS:  DONATE TODAY $235 and get full page AD

  The 31st  yahrzeit of the Rebbetzin Chaya Mushka ע"ה ז"ל is today and as always each of us wishes to do something to honor her memory and perpetuate her legacy. As Monsey Beis Chaya Mushka is the only Moisad in Monsey named after the Rebbetzin, we respectfully encourage and entreat you to donate in memory of the Rebbetzin, as the Rebbe said in the Sicho quoted below.

  Quote from a Sicha of the Rebbe on   שבת פרשת יתרו - כ"ב שבט תש"נ   :

  "והמעשה הוא העיקר"

  ובפרט בקשר מיט יארצייט - כמנהג ישראל אז מ'פארבינדט דאס מיט הוספות אין ענינים של מעשה בפועל לעילוי הנשמה [ וואס דורך דעם איז מען ממשיך עילוי הנשמה דא למטה]...

  ...ובנוגע לפועל: ס'איז כדאי ונכון צו פארבינדן דעם יארצייט מיט מוסיף ומרבה זיין אין אויפשטעלן מוסדות לעילוי הנשמה ( בהוספה אויף די מוסדות וואס מ'האט ביז איצטער אויפגעשטעלט), כולל ובמיוחד - מוסדות געווידמעט צו די ג' מצוות הנ"ל.

  אזוי אויך - איז כדאי מוסיף ומרבה זיין בצדקה בקשר מיט דעם יארצייט, ומה טוב - אין א מספר פון ע"ת (470) די גימטריא פון שם הנפטרת.

  ...און מ'וועט זוכה זיין צו מאכן "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"...

  "And as far as real action, it is worthwhile and correct to connect the Yahrzeit with adding and increasing in setting up institutions  liluy nishmosoh . It would also be appropriate to increase the amount one gives for Tzedakah in connection with the e Yahrzeit. Best of all, if this were done in the sum of 470, the numerical equivalent of her (The Rebbetzin’s) name"

  "Whoever increases in all the above is even more praiseworthy not only giving 470 small coins … but 470 in larger currency."


 •    
  Credit Card
  Paypal has been selected. Payment will take place on the next page.
  Billing Address
 • Should be Empty:
Secure This page uses TLS encryption to keep your data secure.